Bel: 0528 – 277 010

24/7 Bereikbaar

Bouwbesluit 2012

Met het nieuwe bouwbesluit kunnen er voor u bepaalde zaken veranderen. Lees hier wat dit voor u kan betekenen.

Advies op maat

JA, ik wil graag meer informatie over Beveiligingssystemen.

Offerte aanvragen Bel mij terug Contact & service

Veranderingen bouwbesluit 2012 – Het inspectiecertificaat

Graag willen wij u informeren over de wijzigingen betreffende brandmeld- / ontruimingsinstallaties i.v.m. het nieuwe Bouwbesluit 2012. De eisen ten aanzien van brandmeld-/ontruimingsalarminstallaties zijn aan veranderingen onderhevig. Over het algemeen zult u daar als eigenaar of beheerder van een brandmeld-/ontruimingsalarminstallatie gedurende de gebruiksduur van de installatie niet veel van merken.

Wijzigingen in het kort / de belangrijkste verschillen:

Met het ingaan van het nieuwe Bouwbesluit 2012 wordt voor uw brandmeld-/ontruimingsalarminstallatie, vanaf 1 januari 2015, een inspectiecertificering verplicht gesteld.
Dit houdt in dat uw brandmeld-/ontruimingsalarminstallatie, naast het reguliere onderhoud, ook door een onafhankelijke inspectie-instelling geïnspecteerd dient te worden.

Wat verandert er niet:

Brandmeld-/ontruimingsalarminstallaties moeten nog steeds ontworpen en geleverd worden volgens de daarvoor geldende normen NEN 2535 en NEN2575 en onderhouden worden volgens NEN 2654-1 en NEN 2654-2. Ook zal er nog altijd een programma van eisen (PvE) beschikbaar moeten zijn, want zonder een PvE volgens NEN 2535 kan er geen certificaat worden afgegeven.

Inspectiecertificaat:

De inspectiefrequentie is afhankelijk van het feit of er wel of geen doormelding naar de brandweer / regionale alarmcentrale (R.A.C.) wordt geëist. Als dit wel het geval is moet de installatie één keer per jaar worden geïnspecteerd, anders één keer per drie jaar. De afgifte van een inspectiecertificaat geeft de zekerheid dat de installatie op het moment van inspectie door een onafhankelijke en onpartijdige inspectie-instelling is geïnspecteerd en dat is voldaan aan de uitgangspunten zoals vastgelegd in het programma van eisen (PvE).

Wat houdt een inspectie in:

Dit is afhankelijk of uw huidige installatie wordt onderhouden en voorzien is van een certificaat. Ingeval van een certificaat kan de inspecteur met een beperkte inspectie volstaan, omdat dat certificaat en het bijbehorende Rapport van Oplevering of Rapport van Onderhoud informatie bevat over de installatie, die de inspecteur kan gebruiken en niet zelf hoeft te vergaren. Is een dergelijk certificaat niet afgegeven dan volgt er een uitgebreide inspectie. Als een inspecteur een volledige en intensieve inspectie moet uitvoeren, omdat dat certificaat ontbreekt, is dat tijdrovend en werkt het kostenverhogend. Daarnaast komt deze inspectie elk jaar of elke drie jaar terug en daarmee ook de hogere kosten en de extra overlast. Behalve dat u met een certificaat van Eurohill kunt aantonen dat uw installatie vakkundig is aangelegd en goed is onderhouden, zullen ook de kosten van de verplichte inspectie lager zijn.

Bij de inspectie van de installatie wordt vastgesteld of deze in overeenstemming is met het programma van eisen (PvE) en de geldende normen / regelgeving. De inspectie bestaat uit een document(en) controle, visuele en functionele inspectie op de volgende zaken:

  • Brandmeld- / ontruimingsinstallatie inclusief stuurfuncties
  • Bouwkundige voorzieningen welke van belang zijn voor het functioneren van de brandmeld- / ontruimingsinstallatie
  • Organisatorische maatregelen welke van belang zijn voor het functioneren van de brandmeld- / ontruimingsinstallatie. Hierna zal een inspectie rapport worden opgesteld, indien er geen afkeurpunten zijn zal een certificaat worden afgegeven. Indien bij een inspectie afwijkingen worden vastgesteld, is mogelijk een herinspectie benodigd.

Omdat Eurohill overtuigd is van haar kwaliteit van werken en apparatuur zullen eventueel benodigde herinspecties op de aanwezige brandmeld- / ontruimingsinstallatie niet aan u doorberekend worden, op voorwaarde dat uw huidige installatie door Eurohill wordt onderhouden en gecertificeerd is.

Eurohill BV kan voor u het volgende verzorgen:

  • Prijsopgave voor de kosten voor de benodigde inspectie door een onafhankelijke inspectie instelling.
  • Indien er door Eurohill BV een certificaat is afgegeven (n.a.v. de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden) op uw brandmeld-/ontruimingsalarminstallatie leidt dit tot een beperkte inspectie, zonder een zgn. productcertificaat moet de inspecteur een uitgebreide inspectie uitvoeren hetgeen leidt tot hogere kosten.
  • Indien mogelijk zullen wij de inspectie i.c.m. de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden inplannen om zodoende de overlast voor u te beperken.
  • Begeleiding, controle en bewaking van het gehele inspectietraject tot en met de afgifte van het inspectiecertificaat zodat tijdig en blijvend aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Onze adviseurs informeren u graag over het nieuwe Bouwbesluit 2012 en de daarvoor geldende regelgeving en normen. Voor vragen, opmerkingen, of voor het maken van een afspraak / prijsopgave kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs op telefoonnummer: 0528 – 277010.

Met vriendelijke groeten,

Eurohill BV
Hoogeveen

Partners van Eurohill Beveiligingssystemen